Dokončení reprofilizace domova pro seniory Kamenec - Ostrava

Dokončení reprofilizace domova pro seniory Kamenec - Ostrava

Investor Domov - Penzion pro důchodce
Místo plnění Ostrava
Objem 41,49 mil. Kč


| More