Fertigstellung der Abwasserkanalisation - Prostřední und Horní Bečva

Fertigstellung der Abwasserkanalisation - Prostřední und Horní Bečva

Bauträger Dobrovolný svazek obcí Horní a Prostřední Bečva
Leistungsort Horní a Prostřední Bečva
Volumen 117,12 mil. Kč| Mehr