Modernisierung der Schulkantine - Grundschule Majakovského, Havířov

Modernisierung der Schulkantine - Grundschule Majakovského, Havířov

Bauträger Statutární město Havířov
Leistungsort Havířov-Město
Volumen 6,33 mil. Kč| Mehr