Profilující činnosti

Za dobu dosavadní existence se společnost vyprofilovala do následujících činností:

  • Průmyslové objekty včetně výrobních technologií, infrastruktura včetně inženýrských sítí
  • Stavby občanské vybavenosti
  • Historické stavby
  • Dopravní stavby
  • Inženýrské stavby
| More