Revitalizace a zlepšení tepelně technických vlastnosti budovy - ZŠ Svislé

Revitalizace a zlepšení tepelně technických vlastnosti budovy - ZŠ Svislé

Investor Statutární město Přerov
Místo plnění Přerov
Objem 13,40 mil. Kč


| More