Výstavba splaškové a dešťové kanalizace a čističky odpadních vod - Skawina, Polsko

Výstavba splaškové a dešťové kanalizace a čističky odpadních vod - Skawina, Polsko

Investor VESUVIUS SKAWINA MATERIALY OGNIOTRWALE SPOLKA Z.O O
Místo plnění Skawina, Polsko
Objem 24,15 mil. Kč


| More