Zpevnění manipulační plochy v areálu - Tubes International, Ostrava

Zpevnění manipulační plochy v areálu - Tubes International, Ostrava

Investor Tubes International s.r.o.
Místo plnění Ostrava - Muglinov
Objem 1,61 mil.Kč


| More