Projekty

V roce 2020 byla naší společnosti schválena dotace na projekt pod registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017783:

„Snížení energetické náročnosti technologického procesu v rámci areálu společnosti První KEY-STAV a.s.“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je zaměřen na realizaci opatření přispívajících k úspoře konečné spotřeby energie. Dále je projekt spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Spočívající v realizaci opatření přispívajících k úspoře konečné spotřeby energie.

Dílčím cílem realizace projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu při pořízení energeticky úspornějších strojů.

Cílem projektu je vyřešit problém současné nadměrné spotřeby primárního paliva (nafty), ale i spotřebu ostatních provozních kapalin (např. v hydraulických systémech), která se postupně zvyšuje a prodražuje celkové provozní náklady výrobního procesu. Příčinami problému je velká zastaralost strojů, a to jak stářím stroje (tedy opotřebením), tak i možností využívaných technologií v době výroby, kdy nebylo možno ještě produkovat motorové pohony s tak vysokou účinností jako v současné době.

Díky realizaci projektu dojde ke snížení spotřeby energie ve výrobním procesu a tím i ke snížení provozních nákladů společnosti. Což bude mít celkový pozitivní dopad nejen na životní prostředí, ale i do hospodaření společnosti.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

  • zvyšování energetické účinnosti výrobních procesů
  • snížení spotřeby energií
  • snížení emisí CO2
  • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
  • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Realizace projektu bude v roce 2020.